Καλοί φίλοι, καλά βιβλία και μια αποκοιμισμένη συνείδηση. Αυτά είναι η ουσία μιας ευτυχισμένης ζωής.

Mark Twain

Λογοτεχνικά Αποσπάσματα και Μικρές Ιστορίες